Tack till Thordénstiftelsen!

Vi vill presentera och tacka en av våra partners till Friidrotts SM. Det är Thordénstiftelsen, som har varit med som partners alla tre gånger IK Orient sökt Friidrotts SM. Vi är därför mycket glada för att stiftelsen är med oss på resan mot Friidrotts SM 2024.

Thordénstiftelsen grundades 1963 av Uddevalla varvets grundare Gustaf B Thordén. Stiftelsen verkar för Bohusläns fromma, stiftelsen delar främst ut bidrag till idrott, kultur och föreningsliv i hela Bohuslän.